Czy warto skorzystać z usług biura tłumaczeń?

Znajomość języka angielskiego jest dziś niemal powszechna

Znajomość języka angielskiego jest dziś niemal powszechna. Dzieci uczą się go często już od przedszkola. Działalność zawodowa w wielu branżach zmusza do nauki angielskiego i stałego podnoszenia swoich umiejętności komunikacyjnych. Wydawać by się mogło, że tłumaczenie z języka angielskiego - Kołodziej Albion wykonać może prawie każdy. Czy działalność biur tłumaczeń ma w takim razie uzasadnienie?

Dlaczego tłumaczenia warto zlecać profesjonalnym biurom tłumaczeń?

Pomimo powszechnej niemal znajomości języka angielskiego, przeciętni użytkownicy rzadko posiadają zestaw umiejętności lingwistycznych oraz w zakresie technik przekładu, umożliwiający stworzenie wiarygodnego tłumaczenia dokumentów prawnych, specyfikacji technicznych czy tekstów specjalistycznych. Takie tłumaczenie wymaga czegoś więcej, niż tylko znajomości słownictwa czy struktur gramatycznych. Żadne dostępne na rynku translatory nie są w stanie samodzielnie uchwycić kontekstu wypowiedzi czy tła kulturowego, mających wpływ na prawidłowość przekładu.

Trzeba pamiętać, że w przypadku tłumaczenia z języka angielskiego niektórych rodzajów tekstów, skorzystanie z usług profesjonalnego tłumacza jest niezbędne dla zachowania ich obowiązującej mocy prawnej. Aby waga dokumentu tłumaczonego była taka, jak oryginału, konieczne jest poświadczenie przekładu przez tłumacza przysięgłego.

Korzystając z usług profesjonalnego tłumacza zyskujemy pewność, że:

  • tekst zostanie przełożony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę lingwistyczną oraz w zakresie teorii przekładu,
  • podczas tłumaczenie zostanie uwzględniony kontekst oraz tło kulturowe,
  • tekst zostanie poddany sprawdzeniu i profesjonalnej korekcie,
  • w przypadku uwag czy niejasności, można je wyjaśnić, korzystając z profesjonalnej wiedzy tłumacza,
  • w przypadku konieczności, możliwe jest uwierzytelnienie dokumentu przez tłumacza przysięgłego, pozwalające zachować wyjściową moc prawną dokumentów.

Pomimo nieustanego rozwoju rynku translatorów elektronicznych i narzędzi do tłumaczenia maszynowego, profesjonalni tłumacze jeszcze przez długi czas pozostaną niezbędni.

Projekt zdjęcie autorstwa freepik - pl.freepik.com