Hamburger SV 16/17

stroje piłkarskie Hamburger SV Nadruk Krótki rękaw Precz
stroje piłkarskie Hamburger SV Nadruk Krótki rękaw Trzeci